Skip to content Skip to navigation

Apie mus

Pateikta: 2010-04-11 (atnaujinta: 2016-02-15)

Kretingos rajono lopšelis - darželis „Eglutė"

Mūsų išskirtinumas: Lopšelis - darželis „Eglutė“ vienintelė įstaiga Kretingoje, ugdanti vaikus M. Montessori sistema ir sudaranti galimybę tėvams pasirinkti savo vaikui alternatyvią ugdymo sistemą.

darzelis 

 

Tai neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą pagal M.Montessori ugdymo metodą.
Lopšelis -darželis, bendradarbiaudamas su tėvais (globėjais, rūpintojais), sudaro sąlygas padedančias:

 
  • puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
  • skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;
  • padėti vaikams suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėti jų dorą, kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą;
  • sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingo vaiko ugdymuisi mokykloje;
  • sukurti M.Montessori pedagoginės sistemos principais grindžiamą ugdomąją aplinką, atliepiančią atitinkamam vaiko asmenybės raidos tarpsniui būdingus fizinius ir dvasinius poreikius;
  • puoselėti geranoriškus, pagarba ir tolerancija grindžiamus vaikų, pedagogų ir tėvų tarpusavio santykius.