Skip to content Skip to navigation

Vaikų priėmimo tvarka

Pateikta: 2010-03-30 (atnaujinta: 2020-02-05)

Vaikų priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo nauja redakcija 

VAIKŲ CENTRALIZUOTO PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS
https://svietimas.kretinga.lt/2-uncategorised/106-dokumentai-reglamentuojantys-priemima-i-ikimokyklinio-ir-priesmokyklinio-ugdymo-grupes  patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-280. 

DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-21 „DĖL VAIKŲ CENTRALIZUOTO PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T2-142

2014 m. birželio 27 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-547 patvirtintas

Centralizuotos tėvų (globėjų) prašymų registracijos ir gyventojų informavimo interaktyvios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų poreikio ir laisvų vietų rajono mokyklose paieškos informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas