Skip to content Skip to navigation

Dienos rėžimas

Pateikta: 2017-04-03 (atnaujinta: 2017-04-03)

7.30 – 8.30       Rytinis vaikų priėmimas

8.30 – 9.00       Pusryčiai

9.00 – 9.30       Organizuota vaikų veikla (linija)

9.30 – 10.30     Vaikų individuali veikla su montessorinėmis priemonėmis/muzika

10.50 – 11.00   Priešpiečiai

10.40 – 12.00   Pasivaikščiojimai lauke/stebėjimai

12.00 – 12.30   Pietūs

12.30 – 13.00   Pasiruošimas dienos miegui

13.00 - 15.00    Dienos miegas

15.00 – 15.30   Kėlimasis/popietinė veikla

15.30 – 16.00   Vakarienė

16.00 – 18.00   Popietinė vaikų veikla grupėje, pasivaikščiojimas kieme (tik šviesiu metu)/ ėjimas namo

Pastaba: patalpos vėdinamos skersvėjiniu būdu, kai patalpose nėra vaikų.

Naudoti šaltiniai ir literatūra:

1. Lietuvos higienos norma HN75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ (patvirtinta LR  Sveikatos apsaugos ministro 201-04-22 įsakymu Nr. V-313)

2. Šimulis P., Vingras A. Jauniems tėvams. Vilnius: Mokslas, 1986.