Skip to content Skip to navigation

Komisijos, darbo grupės

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2019-10-29)

 

 

Komisijos

Pavadinimas

Vaiko gerovės komisija

Nariai

 • Aušra Žemaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;
 • Virginija Jakienė, mokytoja, komisijos pirmininkės pavaduotoja;
 • Sonata Pazdrazdienė, darželio tarybos pirmininkė - narė;
 • Raminta Staškauskienė, logopedė - narė;

Funkcijos

 • vykdyti vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų atranką;
 • organizuoti specialiojo ugdymo komisijos posėdžius;
 • kaupti ir skleisti metodinę medžiagą ir literatūrą apie specialųjį ugdymą;
 • rinkti vaiko anamnezės duomenis;
 • ieškoti naujų ugdymo formų ir metodų, priemonių integruoti spec. poreikių vaikus;
 • supažindinti su vaiko įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo dokumentais vaiką ugdančius pedagogus, tėvus, specialistą, kuruojantį spec. ugdymą, PPT;
 • tvarkyti spec. ugdymo dokumentaciją.

Pavadinimas

Materialinių  vertybių būklės įvertinimo ir jų nurašymo komisija

Nariai

 • Stasė Anužienė, mokytoja – pirmininkė;
 • Virginija Jakienė, mokytoja – narė;
 • Lina Toleikienė, ūkio dalies vedėja - narė

Funkcijos

 • atlikti materialinių vertybių būklės įvertinimą;
 • surašyti pripažinto nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti trumpalaikio materialinio turto nurašymo ir likvidavimo aktus;
 • organizuoti nurašyto turto likvidaciją.

Darbo grupės

 

Darželyje dirba direktoriaus įsakymu sudaryta strateginio planavimo ir stebėsenos darbo grupės. Kasmet sudaromos darbo grupės metinei veiklos programai rengti, vidaus auditui vykdyti. Esant reikalui, sudaromos ir kitos darbo grupės (renginiams pasirengti ir organizuoti, įstaigos vidaus dokumentams parengti ir pan.).